په پاکستان کې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټمپ د پاک هند د تاو تریخوالي د ختمولو لپاره.
په پاکستان کې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټمپ د پاک هند د تاو تریخوالي د ختمولو لپاره.
په هانو کې د رسنیو سره خبرې کول، د متحده ایالاتو ولسمشر وویل چې زموږ هڅه د دواړو هیوادونو د جګړې څخه مخنیوی کوي، هغه وویل چې متحده ایاالت دواړه د دواړو هیوادونو ملاتړ کوي. ولسمشر ټرمپ وویل چې ښه خبرونه د دواړو هیوادونو څخه راځي، او ډیر ژر به په سیمه کې سوله وي.